X  Close Officiële lucht kwaliteit meting - PNH De Rijp

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 1 0 1 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
16-10-20210.30.60.70.50.8100.10.11Goede lucht kwaliteit
     
17-10-20210.71.51.90.81.11.3000.11.9FairAQ 
    
18-10-20211.52.4311.41.5000.13Aanvaardbare lucht kwaliteit  
   
19-10-20210.6120.40.81.200.10.12FairAQ 
    
20-10-20210.91.21.20.60.70.70.10.10.11.2FairAQ 
    
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-1 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
FairAQ 1-2 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Aanvaardbare lucht kwaliteit 2-3 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
PoorAQ 3-4 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
VeryPoorAQ 4-5 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
ExtremelyPoorAQ > 5 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 16-10-2021 13:00